Заявка за организиране на шахматен турнир – БФШ 1928

Линк за изтегляне на документа https://chessarbiters-bg.com/documents/Reg_Form.docx

 

Име на Турнира:
Място на провеждане:
Тип на турнира /швейцарска, кръгов, отборен, мач и т.н./:
Брой на кръговете:
Брой на дните, в които има повече от 1 кръг:
Само жени /да/не/:
Начална дата:
Крайна дата:
Главен съдия (Име и FIDE ID):
Зам. главен съдия (Име и FIDE ID):
Организатор (име и/или FIDE ID):
Контрола за игра:
Макс. рейтинг (ако има ограничение):
Ограничение по възраст (ако има такова):
Доп. показатели:
Имейл на организатора:
Интернет страница:
Награден фонд: