Информация за заплащане на членския внос

Членският внос е в размер на 30 лв. / включва и код за работа с програмата Swiss Manager/

По решение на Съдийската комисия към БФШ 1928 членският внос на съдиите да се изпраща до
Банка ДСК (в лева):
BIC: STSABGSF
IBAN: BG14STSA93000025025159
Българска Федерация по Шахмат 1928
В банковия превод да се запише следното:
„Членски внос за Съдийската комисия към БФШ 1928 за 2022 г.“