Информация за заплащане на членския внос

По решение на Съдийската комисия към БФШ 1928 членският внос на съдиите да се изпраща до
Банка ДСК (в лева):
BIC: STSABGSF
IBAN: BG14STSA93000025025159
Българска Федерация по Шахмат 1928
В банковия превод да се запише следното:
„Членски внос за Съдийската комисия към БФШ 1928 за 2020 г.“