Литература

Шахматният наръчник съдържа актуалната нормативна и методологична информационна база за организирането, провеждането и отчитането на шахматните състезания.

Предназначен е за всички шахматни съдии, организатори на състезания и състезатели – любители и професионалисти.

Може да се използва като учебно помагало за студентите от специалност “Шахмат” при Националната спортна академия “Васил Левски” в гр. София.

Настоящото ръководство за използване на програмата Swiss Manager е предназначено за всички шахматни съдии в Република България. Съставянето му се наложи от факта, че тази програма се утвърди като стандарт за софтуер за обработка на турнири. Тя е една от утвърдените от ФИДЕ програми.

Освен това помощната информация в програмата е на английски или немски език и понякога е непълна и ненавременно актуализирана.

Целта на ръководството е не да обхване абсолютно всички възможности на програмата, а да даде на потребителите информация в структуриран вид как тя да бъде използвана ефективно. В процеса на изложението са използвани типови турнири, което ще улесни потребителите при бъдещата им работа. Тук те ще намерят и системите за допълнителни показатели и как се извършват съответните настройки в програмата при различни видове турнири. Тези допълнителни показатели са препоръчани и утвърдени от Съдийската Комисия към БФ Шахмат.

Преглед на пълния текст