Протокол № 33 (07.03.2022 г.)

Днес, 07.03.2022 г. (понеделник), от 20:30 ч. чрез интернет връзка по Skype се проведе заседание № 33 на Временната съдийска комисия към БФ Шахмат 1928. Своевременно бяха уведомени всички членове на комисията.

В заседанието се включиха:

  1. IA инж. Здравко Недев
  2. IA д-р Радислав Атанасов
  3. IA инж. Илияна Полендакова
  4. WIM, IA Ружка Генова
  5. IA Иван Стойнов
  6. NA инж. Димитър Янев.

Отсъстваше IA, ICCF IM инж. Милен Петров

Заседанието протече при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Определяне на съдийския състав за Държавното индивидуално първенство по стандартен шахмат, ускорен шахмат и блиц за юноши, младежи и девойки от 12 до 20 г. в Асеновград от 01-09.04.2022 г.
  2. Информация за сайта на СК към БФШ 1928.
  3.  Разни

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

Разгледа се предложението на организатора и се прие следния съдийски състав за Държавното индивидуално първенство по стандартен шахмат, ускорен шахмат и блиц за юноши, младежи и девойки от 12 до 20 г. в Асеновград от 01-09.04.2022 г.: гл. съдия IA Мирослав Митев, заместник главен съдия – FA Даян Нинов, съдии: Стелияна Брезалиева и WIM Румяна Гочева.

Гласували „За“: 6 човека. „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма.

По т.2 от дневния ред: Информация за сайта на СК към БФШ 1928: Здравко Недев сподели, че е разговарял с Десислава Джелепова и тя ще публикува информацията за платения съдийски членски внос за 2022 г., която ще получава от федерацията ни, както и информацията за българските рейтинги. Очаква се все още да се заплати от федерацията ни фактурата на Десислава Джелепова за Хостинг, Домейн и работата ѝ по сайта на ВСК.

По т.3 от дневния ред: Разни

Обсъдиха се различни съдийски казуси.

ЗДРАВКО НЕДЕВ                                                 РУЖКА ГЕНОВА

Председател                                                             Секретар