Протокол № 15 (21.08.2020)

Днес, 21.08.2020 г. (вторник), в електронна среда се проведе заседание с на Временната Съдийската комисия към БФ Шахмат 1928 с протокол № 15.

 Своевременно бяха уведомени всички членове на избраната комисия.

В заседанието се включиха:

  1. IA инж. Здравко Недев
  2. IA д-р Радислав Атанасов
  3. IA, ICCF IM инж. Милен Петров
  4. WIM, IA Ружка Генова
  5. IA инж. Илияна Полендакова
  6. IA Иван Стойнов
  7. NA Димитър Янев.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Утвърждаване на предложение на ШК „Каиса“ – Варна за съдийски състав на Държавните отборни първенства по шахмат за момичета и момчета до 10 и 14 години и за юноши и девойки до 18 години в Кранево от 1.09 до 6.09. 2020.
  2. Други

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

  1. По т.1 от дневния ред Разгледа мотивите за съдийски състав на ШК „Каиса“ – Варна на Държавните отборни първенства по шахмат за момичета и момчета до 10 и 14 години и за юноши и девойки до 18 години в Кранево от 1.09 до 6.09. 2020 г.., а именно:

IA Илияна Полендакова – главен. съдия, IA Иван Стойнов  – съдия, NA Димитър Янев съдия и NA Димитър Лалев Полендаков –  помощник съдия

След обсъждането се взе решение:

Приема: „Съдийски състав на Държавните отборни първенства по шахмат за момичета и момчета до 10 и 14 години и за юноши и девойки до 18 години в Кранево от 1.09 до 6.09. 2020 г. както следва: IA Илияна Полендакова – главен. съдия, IA Иван Стойнов  – съдия, NA Димитър Янев съдия и NA Димитър Лалев Полендаков –  помощник съдия

ЗА:                             7 гласа

ПРОТИВ:                  0 гласа           

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:    0 гласа

По т.2 от дневния ред  Други – не се взе решение.

С това приключи заседание с протокол № 14 на Временната съдийска комисия към БФШ 1928.

ЗДРАВКО НЕДЕВ                                                 РУЖКА ГЕНОВА

Председател                                                             Секретар