Протокол № 18 (04.11.2020)

Днес, 04.11.2020 г. (сряда), от 20:30 ч. чрез интернет връзка по Skype се проведе заседание № 18 на Временната съдийска комисия към БФ Шахмат 1928. Своевременно бяха уведомени всички членове на комисията.

В заседанието се включиха:

  1. IA инж. Здравко Недев
  2. IA д-р Радислав Атанасов
  3. IA инж. Илияна Полендакова
  4. IA, ICCF IM инж. Милен Петров
  5. WIM, IA Ружка Генова
  6. IA Иван Стойнов
  7. NA инж. Димитър Янев.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информацията за проведените два курса за шахматни съдии в Пловдив на 26-27.09.2020 г. и в София на 03-04.10.2020 г.

2. Разглеждане на предложение от Неделчо Чепаринов за съдийски състав за ДИП по ускорен шахмат и блиц в Девин: Николай Тодоров и Стелияна Брезалиева.

3. Подготвяне на кратък отговор на имейлите на Ралин Красимиров Кипров.

4. Писмо от Здравко Ценкин.

5. Други.

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

Здравко Недев и Радислав Атанасов, ръководители на съдийските курсове, докладваха как са протекли те и след подробно обсъждане се реши, че се приемат резултатите от проведените курсове в Пловдив на 26-27.09.2020 г. и София на 03-04.10.2020 г. и се утвърждават новите съдийски категории.

По т.2 от дневния ред:

Приема предложението на организатора, въпреки че не отговарят на условията за провеждане на държавни първенства и поради липса на други кандидати вследствие на ограничителните мерки във връзка с епидемичната обстановка в страната ни.

По т.3 от дневния ред:

Относно запитването от Ралин Красимиров Кипров, според който ново получения му международен рейтинг не отговаря на изиграните партии, Съдийската комисия счита, че направените справки от колегите и отговорът на рейтинг администратора Милен Петров са достатъчно ясни и показват, че няма нещо нередно в отчитането на резултатите от изиграните партии и че те са своевременно и в срок изпращани до ФИДЕ.

По т.4 от дневния ред:

Относно писмото от Здравко Ценкин, по сведения от федерацията ни, сумата за изчисляване на български рейтинг от турнира в Добринище не е внесена по банков път и следва да се провери дали не е платена в брой.

По т.5 от дневния ред: По предложение на Иван Стойнов ВСК реши да публикува Проекта за Правилник на БССК  на сайта на СК.

Приложения:

Протоколи с резултати от двата съдийски курса:

ЗДРАВКО НЕДЕВ                                              ИЛИЯНА ПОЛЕНДАКОВА

Председател