Протокол № 19 (8.01.2021)

Днес, 8.01.2021 г. (петък), от 20:30 ч. чрез интернет връзка по Skype се проведе заседание № 19 на Временната съдийска комисия към БФ Шахмат 1928. Своевременно бяха уведомени всички членове на комисията.

В заседанието се включиха:

  1. IA инж. Здравко Недев
  2. IA д-р Радислав Атанасов
  3. IA инж. Илияна Полендакова
  4. WIM, IA Ружка Генова
  5. IA Иван Стойнов
  6. NA инж. Димитър Янев.

Отсъстваше IA, ICCF IM инж. Милен Петров

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне на съдии за ДЪРЖАВНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ПЪРВЕНСТВА ПО УСКОРЕН ШАХМАТ И БЛИЦ ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ в ДЕВИН 12-14 февруари, 2021 г.
     Организатори: БФШ 1928 и ШК „Девин“.
     Общ награден фонд: 3000 лева. 

 2. Окончателен преглед на протоколите № 17 и 18 за публикуването им в сайта на Съдийската комисия.

 3. Други.

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

Приема предложението на организаторите.

Предложен е следният съдийски състав:

Главен съдия: Ружка Генова, международен съдия на ФИДЕ

Съдии: Николай Тодоров, Стилияна Брезалиева

По т. 2 от дневния ред:

Прегледаха се протоколите №17 и №18 и се взе решение за публикуването им на сайта на Съдийската комисия.

По т. 3 от дневния ред:

Обсъдиха се проблемни организационни въпроси относно дейността на съдиите в БФШ 1928. Взе се решение да се изпрати писмо до Управителния съвет на БФШ 1928 за реда и начина за събиране и разходване на съдийския членски внос.

ЗДРАВКО НЕДЕВ                                              РУЖКА ГЕНОВА

Председател                                                          Секретар