Протокол № 23 (19.04.2021 г.)

Днес, 19.04.2021 г. (сряда), от 20:30 ч. чрез интернет връзка по Skype се проведе заседание № 23 на Временната съдийска комисия към БФ Шахмат 1928. Своевременно бяха уведомени всички членове на комисията.

В заседанието се включиха:

  1. IA инж. Здравко Недев
  2. IA д-р Радислав Атанасов
  3. IA инж. Илияна Полендакова
  4. IA, ICCF IM инж. Милен Петров
  5. IA Иван Стойнов
  6. NA инж. Димитър Янев.

Отсъстваше IA,WIM Ружка Генова поради заетост.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Определяне на съдии за състезания от ДСК на БФШ 1928:

  • ДОП по стандартен и ускорен шахмат и блиц за сеньори 50+ и 65+, 16-20.05.2021 г. в Гранд хотел Пловдив.
  • Определяне на съдии за НИК, 43-ти Мемориал Г. Трингов, стандартен шахмат, 01-08.07.2021 г. в Гранд хотел Пловдив.
  • Определяне на съдии за първи Мемориал Х. Ванев, ускорен шахмат, 04.07.2021 г. в Гранд хотел Пловдив.
  • Определяне на съдии за Купа ИВИС, Мемориал Йордан Стойнов за деца до 8, 10, 12, 14 г., 22-23.05.2021 г. София.

2.      Коментар по обновлението на сайта на СК към БФШ 1928.

3.      Разни

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: Приемане на съдии за:

По 1.1. от дневния ред: Приема предложението на организатора за съдии за ДОП  по стандартен и ускорен шахмат и блиц за сеньори 50+ и 65+, 16 – 20.05.2021 г. в Гранд хотел Пловдив да са:

Главен съдия: Здравко Недев

Съдии: Илияна Полендакова

Гласували „За“: 6 човека.

По 1.2. от дневния ред: Приема предложението на организатора за съдии за Първи Мемориал Г. Трингов, стандартен шахмат, 01-08.07.2021 г. в Гранд хотел Пловдив да са:

Главен съдия: Здравко Недев;

Съдии: Ружка Генова, Илияна Полендакова, Мирослав Митев;

Гласували „За“: 6 човека.

По 1.3. от дневния ред: Приема предложението на организатора за съдии на Мемориал Х. Ванев, ускорен шахмат, 04.07.2021 г. в Гранд хотел Пловдив да са:

Главен съдия: Ружка Генова;

Съдии: Илияна Полендакова, Мирослав Митев;

Гласували „За“: 6 човека.

По 1.4. от дневния ред: Приема предложението на организатора за съдии на Купа ИВИС, Мемориал Йордан Стойнов, за деца до 8, 10, 12, 14  г., 22-23.05.2021 г. София да са:

Главен съдия: Иван Стойнов;

Съдии: Радислав Атанасов, Ивайло Стоянов, Петранка Драганова

Гласували „За“: 6 човека.

По т. 2 от дневния ред: Обсъди се обновеният сайт на съдийската комисия.

По т. 3 от дневния ред: Разгледаха се различни организационни казуси.

ЗДРАВКО НЕДЕВ                                                 ИЛИЯНА ПОЛЕНДАКОВА