Протокол № 25 (03.06.2021 г.)

Днес, 03.06.2021 г. (четвъртък), от 20:30 ч. чрез интернет връзка по Skype се проведе заседание № 25 на Временната съдийска комисия към БФ Шахмат 1928. Своевременно бяха уведомени всички членове на комисията.

В заседанието се включиха:

  1. IA инж. Здравко Недев
  2. IA, ICCF IM инж. Милен Петров
  3. IA д-р Радислав Атанасов
  4. IA инж. Илияна Полендакова
  5. WIM, IA Ружка Генова
  6. IA Иван Стойнов
  7. NA инж. Димитър Янев.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне на съдии за Държавните индивидуални първенства до 08 и 10 години, момчета и момичета, стандартен, ускорен шахмат и блиц, което ще се проведе в гр. Априлци, хотел „Център“ от 27.06. до 03.07.2021 г.

2. Разни.

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: Разгледа се писмото до съдийската комисия от председателя на ШК „Асеневци“ относно организиране на ДИП до 8 и 10  години за момчета и момичета, стандартен, ускорен шахмат и блиц. Обсъдиха се организационните затруднения пред организаторите на шампионатите.

Реши се:

Приема предложението на организатора за съдии за Държавните индивидуални първенства до 08 и 10 години, момчета и момичета, стандартен, ускорен шахмат и блиц, което ще се проведе в гр. Априлци, хотел „Център“ от 27.06. до 03.07. 2021 г. да са:

Главен съдия: NA Даян Нинов

Зам. главен съдия: Цвета Галунова  

Гласували „За“: 7 човека.

По т. 2 от дневния ред: Разгледаха се различни организационни казуси.

ЗДРАВКО НЕДЕВ                                                 РУЖКА ГЕНОВА

Председател                                                             Секретар