Протокол № 26 (08.06.2021 г. )

Днес, 08.06.2021 г. (сряда), от 20:30 ч. чрез интернет връзка по Skype се проведе заседание № 26 на Временната съдийска комисия към БФ Шахмат 1928. Своевременно бяха уведомени всички членове на комисията.

В заседанието се включиха:

  1. IA инж. Здравко Недев
  2. IA д-р Радислав Атанасов
  3. IA инж. Илияна Полендакова
  4. IA Иван Стойнов
  5. NA инж. Димитър Янев.

Отсъстваха IA,WIM Ружка Генова и IA, ICCF IM инж. Милен Петров поради заетост.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне на съдии за Държавните индивидуални първенства за момичета и момчета, девойки и юноши – 12, 14, 16, 18 и 20 в състав:

Главен съдия: WIM Ружка Генова – международен съдия на ФИДЕ

Зам. главни съдии: Ивайло Стоянов FA, Николай Тодоров NA,

Съдии: Стилияна Брезалиева NA, Маргарита Войска NA

2. Информация на Радислав Атанасов за неговото участие в хибриден турнир в Румъния.

3. Разни

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: Приема предложението на организатораза съдии за ДИП по стандартен, ускорен шахмат и блиц за юноши и девойки до 12,14,16,18 и 20 години да са:

Главен съдия: WIM Ружка Генова – международен съдия на ФИДЕ

Зам. главни съдии: Ивайло Стоянов FA, Николай Тодоров NA,

Съдии: Стилияна Брезалиева NA, Маргарита Войска NA

Гласували „За“: 5 човека.

По т. 2 от дневния ред: Приеинформацията на Радислав Атанасов относно хибридния турнир в Румъния.

По т. 3 от дневния ред: Разгледаха се различни организационни казуси.

ЗДРАВКО НЕДЕВ                                                 ИЛИЯНА ПОЛЕНДАКОВА

Председател