Протокол № 27 (14.06.2021 г.)

Днес, 14.06.2021 г. (понеделник), от 20:30 ч. чрез интернет връзка по Skype се проведе заседание № 27 на Временната съдийска комисия към БФ Шахмат 1928. Своевременно бяха уведомени всички членове на комисията.

В заседанието се включиха:

  1. IA инж. Здравко Недев
  2. IA, ICCF IM инж. Милен Петров
  3. IA д-р Радислав Атанасов
  4. IA инж. Илияна Полендакова
  5. WIM, IA Ружка Генова
  6. IA Иван Стойнов
  7. NA инж. Димитър Янев.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.  Предложение за разпускане и оставка на временната съдийска комисия.

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

В началото се обсъдиха последните промени в оперативното ръководство на БФШ 1928.

Всички изказаха лично мнение.

Милен Петров и Иван Стойнов категорично потвърдиха незабавното подаване на личните си  оставки. Взе се решение, че не може последните да бъдат приети на заседанието на Вр. СК, тъй като комисията  е назначена от Управителния съвет на федерацията ни.

Комисията се консолидира около мнението, че не одобрява последните оперативни промени в ръководството на БФШ 1928.

Милен Петров и Иван Стойнов напуснаха заседанието.

Взе се решение:

„При запазване на сегашното статукво в оперативното ръководство на БФШ 1928 и останалите членове на временната съдийска комисия ще подадат оставка“.

Решението бе прието единодушно от присъстващите.

ЗДРАВКО НЕДЕВ                                                 РУЖКА ГЕНОВА

Председател                                                             Секретар