Протокол № 28 (14.07.2021)

Днес, 14.07.2021 г. (сряда), чрез телефонна връзка се проведе заседание № 28 на Временната съдийска комисия към БФ Шахмат 1928. Своевременно бяха уведомени всички членове на комисията.

В заседанието се включиха:

  1. IA инж. Здравко Недев
  2. IA, ICCF IM инж. Милен Петров
  3. IA д-р Радислав Атанасов
  4. IA инж. Илияна Полендакова
  5. WIM, IA Ружка Генова
  6. IA Иван Стойнов
  7. NA инж. Димитър Янев.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Актуализиране на определените с протокол №26 съдии за Държавните индивидуални първенства за момичета и момчета, девойки и юноши – 12, 14, 16, 18 и 20 години.

Главен съдия: WIM Ружка Генова – международен съдия на ФИДЕ

Зам. главен съдия: Ивайло Стоянов FA

Съдии: Стилияна Брезалиева NA, Гинчо Гочев NA

2. Разни

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

Обсъдени бяха предложените от организаторите промени за съдии: Разгледани бяха обективните причини за необходимостта от промяна и статута на предложените за съдии кандидатури.

Приема предложението на организатора за съдии за ДИП по стандартен, ускорен шахмат и блиц за юноши и девойки до 12,14,16,18 и 20 години да са:

Главен съдия: WIM Ружка Генова – международен съдия на ФИДЕ

Зам. главен съдия: Ивайло Стоянов FA,

Съдии: Стилияна Брезалиева NA, Гинчо Гочев NA

Технически секретар Георги Николаев

Гласували „За“: 7 човека.

По т. 2 от дневния ред: Разгледаха се различни организационни казуси.

ЗДРАВКО НЕДЕВ                                                 РУЖКА ГЕНОВА

Председател                                                             Секретар