Протокол № 29 (05.08.2021)

Днес, 05.08.2021 г. (четвъртък), от 20:30 ч. чрез интернет връзка по Skype се проведе заседание №29 на Временната Съдийската комисия към БФ Шахмат 1928. Своевременно бяха уведомени всички членове на избраната комисия.

В заседанието се включиха:

  1. IA инж. Здравко Недев
  2. IA д-р Радислав Атанасов
  3. IA Ружка Генова
  4. IA Иван Стойнов
  5. NA Димитър Янев.

 В заседанието в началото се включи и IA Илияна Полендакова.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Определяне на съдийски състав за предстоящите държавни отборни първенства за юноши и девойки от 8 до 18 г. в Кранево 01.- 06.09.2021 г.
  2. Разни

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред се прие предложения от организатора съдийски състав за предстоящите държавни отборни първенства в Кранево по стандартен шах, ускорен и блиц, както следва :

 Главен съдия :  Илияна Полендакова, международен съдия на ФИДЕ

Зам. Главен съдия : Димитър Янев,NA

 Съдии: Петранка Драганова, NA, мм Димитър Лалев.

*Само за първенствата по ускорен шах и блиц съдия: Иван Стойнов – межд. съдия на ФИДЕ

Решението бе прието с

ЗА:                        5 гласа

ПРОТИВ:             0 гласа       

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

По т. 2 от дневния ред

Ружка Генова информира Временната съдийска комисия за предстоящите международни турнири в Пловдив през месец септември 2021 г., организирани от ШК „Чес Бомб“.

Иван Стойнов предложи, поради проблеми с Интернет сайта на БФШ 1928 и за избягване на недоразумения сред родители, треньори и участници, регламентите на държавните първенства да бъдат изпращани от главните съдии и публикувани на сайта на Временната съдийска комисия.

Това предложение бе подкрепено от останалите членове на комисията.

По т.2 от дневния ред се взе следното решение :

Главните съдии на държавните първенства да изпращат на Временната съдийска комисия регламентите и същите да бъдат публикувани на сайта на комисията.

Решението бе прието с

ЗА: 4 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

С това приключи заседание № 29 на Временната съдийска комисия към БФШ 1928.

ЗДРАВКО НЕДЕВ                                              РУЖКА ГЕНОВА

Председател                                                          Секретар