Протокол № 31 (10.02.2022 г.)

Днес, 10.02.2022 г. (четвъртък), от 20:30 ч. чрез интернет връзка по Skype се проведе заседание № 31 на Временната съдийска комисия към БФ Шахмат 1928. Своевременно бяха уведомени всички членове на комисията.

В заседанието се включиха:

 1. IA инж. Здравко Недев
 2. IA д-р Радислав Атанасов
 3. IA инж. Илияна Полендакова
 4. WIM, IA Ружка Генова
 5. IA Иван Стойнов
 6. NA инж. Димитър Янев.

Отсъстваше IA, ICCF IM инж. Милен Петров

Заседанието протече при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Утвърждаване на предложения за съдии за следните състезания:
  През февруари 2022 г.:

  Държавно индивидуално първенство рапид мъже 25-26.02. Асеновград.
  Държавно индивидуално първенство блиц мъже 27.02. Асеновград.
  Държавно индивидуално първенство рапид жени 25-26.02. Асеновград.
  Държавно индивидуално първенство блиц жени 27.02. Асеновград.
  През март 2022 г.:
  Държавно индивидуално училищно първенство класически шахмат момчета и юноши 7-17 г. 23-27.03. Казанлък.
  Държавно индивидуално училищно първенство класически шахмат момичета и девойки 7-17 г. 23-27.03. Казанлък.  

2. Уточняване на банковата сметка за заплащане на съдийския членски внос:

3. Информация за наличния членски внос в БФШ 1928 към 09.02.2022 г.

4. Определяне на възнаграждение на Десислава Първанова-Джелепова за работата ѝ по сайта на ВСК.

5. За кодовете за съдийската програма Суис Мениджър.

6. Разни.

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

Обсъдиха се и се утвърдиха за състезанията

 1. През февруари 2022 г.:

Държавно индивидуално първенство рапид мъже 25-26.02. Асеновград.

Държавно индивидуално първенство блиц мъже 27.02. Асеновград.

Държавно индивидуално първенство рапид жени 25-26.02. Асеновград.

Държавно индивидуално първенство блиц жени 27.02. Асеновград,

следните съдии:  главен съдия: Радислав Атанасов,

съдии: Гинчо Гочев, Стелияна Брезалиева.

 • През март 2022 г.:  

Държавно индивидуално училищно първенство класически шахмат момчета и юноши 7-17 г. 23-27.03. Казанлък.

Държавно индивидуално училищно първенство класически шахмат момичета и девойки 7-17 г. 23-27.03. Казанлък,

следните съдии: Иван Стойнов – главен съдия, Ивайло Стоянов – заместник главен съдия и Петранка Драганова – съдия

 • Прие се да се сключват договори между организаторите и съдиите преди започване на състезанията.

Гласували „За“: 6 човека. „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма.

По т. 2 от дневния ред: . 

Банковата сметка за заплащане на съдийски членски внос е:

Банка ДСК (в лева):

BIC: STSABGSF

IBAN:  BG14STSA93000025025159

В банковия превод да се запише следното:

„Членски внос за Съдийската комисия към БФШ 1928 за 2022 г.“      

По т. 3 от дневния ред:

Здравко Недев информира, че въпреки поисканата информация за наличния членски внос по сметката на БФШ 1928 към 09.02.2022 г., точен отговор за сумата не е получил.

По т. 4 от дневния ред:

Взе се решение да се заплати  на Десислава Първанова – Джелепова за хостинг, домейн и работата ѝ по сайта на ВСК.

По т. 5 от дневния ред:

За кодовете за Суис Мениджър се взе решение съдиите да заплатят членския си внос и непосредствено преди да изтече лиценза Здравко Недев до организира контакт с автора на съдийската програма Хайнц Херцог и да се преведе необходимата сума.

По т. 6 от дневния ред:

Разгледаха се различни организационни казуси.

Взе се решение настоящият протокол да се изпрати на членовете на Управителния съвет на БФШ 1928 за информация и утвърждаване.

ЗДРАВКО НЕДЕВ                                                 РУЖКА ГЕНОВА

Председател                                                             Секретар