Протокол №20 (15.03.2021 г.)

Днес, 15.03.2021 г. от 20:30 ч. чрез интернет връзка по Skype се проведе заседание № 20 на Временната съдийска комисия към БФ Шахмат 1928. Своевременно бяха уведомени всички членове на комисията.

В заседанието се включиха:

 1. IA инж. Здравко Недев
 2. IA инж. Илияна Полендакова
 3. IA д-р Радислав Атанасов
 4. IA, ICCF IM инж. Милен Петров
 5. WIM, IA Ружка Генова
 6. IA Иван Стойнов
 7. NA инж. Димитър Янев.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Информация за кодовете за програмата Swiss-Manager и  лицензите на ФИДЕ на българските шахматни съдии.
 2. Обсъждане на писмото от Ради Данов.
 3. Въпроси относно сайта на Съдийската комисия.
 4. Приемане на съдийски състав за Държавното Училищно Индивидуално Първенство (ДУИП) от 7.04. до 11.04.2021 г.

Шахматен клуб ,,Казанлък 21“ гр. Казанлък предлага следния съдийски състав:

Гл.съдия: IA Иван Стойнов

Зам.гл.съдии: NA Мирослав Митев и NA Петранка Драганова

 • Други.

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

Прие информация от Здравко Недев за кодовете за програмата Swiss-Manager и лицензите на ФИДЕ на българските шахматни съдии: получени са и са заплатени кодовете за Swiss-Manager  – от Х. Херцог. За тези, които имат кодове – остават същите, а за новите съдии – ще се изпратят по пощата индивидуалните кодове.

По т. 2 от дневния ред: Обсъждане на писмото от Ради Данов:

СК реши: „Приема писмото за информация, но поставения проблем не касае съдийската комисия.“

По т. 3 от дневния ред: Въпроси относно сайта на Съдийската комисия:

Обсъдиха се проблемни организационни въпроси относно поддръжка на сайта. Прие се, че е необходимо да се платят задължителните Домейн и Хостинг и за поддръжка на съдийския сайт на Десислава Джелепова. Сумите да се изплатят от събрания за целта съдийския членски внос в банковата сметка на БФШ 1928.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на съдийски състав за ДУИП от 7.04. до 11.04.2021 г.

СК приема предложението на Шахматен клуб ,,Казанлък 21“ гр. Казанлък:

Гл. съдия: IA Иван Стойнов

Зам. гл. съдии: NA Мирослав Митев и NA Петранка Драганова

По т. 5 от дневния ред: Обсъждане на въпроси за навременно изпращане на файловете за турнирите:

1) навременно да се изпращат турнирните файлове за отчитане за международен рейтинг.

2) своевременно да се заявяват турнирите важащи за международен рейтинг – сроковете на ФИДЕ: 7 дневен срок регистрация преди началото на турнира, когато важи за рейтинг и 1 месец – когато важи за норма.

3) Разгледаха се възникнали казуси. Акцентира се, че заради безплатните ФИДЕ услуги имаме състезатели с ФИДЕ рейтинг, но без БГ такъв.

СК прие решение да предложи на управителния съвет:

„Турнир, който важи за ФИДЕ рейтинг, задължително да важи и за български такъв.  Предлагаме за ускорения шах и блица да се въведе минимална такса от 0.20 лв. на участник“.

ЗДРАВКО НЕДЕВ                                              РУЖКА ГЕНОВА

Председател                                                          Секретар