Протокол №21 (17.03.2021 г.)

Днес, 17.03.2021 г. (сряда), от 20:30 ч. чрез интернет връзка по Skype се проведе заседание № 19 на Временната съдийска комисия към БФ Шахмат 1928. Своевременно бяха уведомени всички членове на комисията.

В заседанието се включиха:

  1. IA инж. Здравко Недев
  2. IA д-р Радислав Атанасов
  3. IA инж. Илияна Полендакова
  4. IA, ICCF IM инж. Милен Петров
  5. WIM, IA Ружка Генова
  6. IA Иван Стойнов
  7. NA инж. Димитър Янев.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на съдии за ДИП за мъже и жени от 23 до 30 април 2021 г. в зала № 4 на НДК в София.

2. Обсъждане на писмо до Вр. СК от Куртенков от 16.03.2021 г.

3. Разни

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: Приемане на съдии за ДИП за мъже и жени от 23 до 30 април 2021 г. в зала № 4 на НДК в София

Приема предложението за  съдийски екип за ДИП за мъже и жени от 23 до 30 април 2021 г. в зала № 4 на НДК в София да е:

Главен съдия: Илияна Полендакова

Съдии: Николай Тодоров и Светлин Марков

За: 5 човека; 1 – с особено мнение

По т. 2 от дневния ред: Обсъждане на писмо до Вр.СК от Куртенков от 16.03.2021 г.

След обсъждане на казуса, се стигна до решението:

Временната съдийска комисия на БФШ 1928 е създадена с протокол №2/28.03.2019 г. Тя няма отношение към събития преди март 2019 година както и към съдийската комисия на БФШ.

По т. 3 от дневния ред: Разгледаха се различни организационни казуси.

ЗДРАВКО НЕДЕВ                                                 РУЖКА ГЕНОВА

Председател                                                             Секретар