Протокол №22 (25.03.2021 г.)

Днес, 25.03.2021 г. (четвъртък), от 21:00 ч. чрез интернет връзка по Skype се проведе заседание № 22 на Временната съдийска комисия към БФ Шахмат 1928. Своевременно бяха уведомени всички членове на комисията.

В заседанието се включиха:

  1. IA инж. Здравко Недев
  2. IA, ICCF IM инж. Милен Петров
  3. IA д-р Радислав Атанасов
  4. IA инж. Илияна Полендакова
  5. WIM, IA Ружка Генова
  6. IA Иван Стойнов
  7. NA инж. Димитър Янев.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на съобщение на ФИДЕ за семинари за онлайн състезания.

2. Разни

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: Обсъждане на съобщение на ФИДЕ за семинари за онлайн състезания:

Взе се решение на сайта на БФШ 1928 да бъде публикувано съобщението:

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РЕДОВНИ ШАХМАТНИ СЪДИИ:

ФИДЕ организира онлайн курсове за съдии за състезания в онлайн среда и по хибриден шахмат, на две нива:

базов курс –      8 часа (4 сесии по 2 часа)

за напреднали – 8 часа (4 сесии по 2 часа)

Изискванията са:

  1. IA или FA)

Записване за участие: до 31.03.2021 г. едновременно на следните е-мейл адреси: chessarbiter@gmail.com;  office@bgchessfederation.org 

Заявката е необходимо да съдържа:

1.     ФИДЕ ID

2.     Две имена (на латиница)

3.     Съдийска категория

4.     Е-mail адрес за регистрация за участие в курса.

Цена на курса: Съгласно тарифите на ФИДЕ

Реда и начина на заплащане ще е указан на представения за контакт за участие в курса е-майл адрес, след уточняване на окончателния списък на участниците.

Повече подробности: https://www.fide.com/news/1001

По т. 2 от дневния ред: Разгледаха се различни организационни въпроси.

ЗДРАВКО НЕДЕВ                                                 РУЖКА ГЕНОВА

Председател                                                             Секретар