Протокол №24 (07.05.2021 г.)

Днес, 07.05.2021 г. (петък), от 20:30 ч. чрез интернет връзка по Skype се проведе заседание № 24 на Временната съдийска комисия към БФ Шахмат 1928. Своевременно бяха уведомени всички членове на комисията.

В заседанието се включиха:

  1. IA инж. Здравко Недев
  2. IA, ICCF IM инж. Милен Петров
  3. IA д-р Радислав Атанасов
  4. IA инж. Илияна Полендакова
  5. WIM, IA Ружка Генова
  6. IA Иван Стойнов
  7. NA инж. Димитър Янев.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне на съдии за Държавните отборни първенства мъже и жени, стандартен и ускорен шахмат и блиц, което ще се проведе в Китен, 19-26.06.2021 г.

2. Разни.

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: Приема предложението на организатораза съдии за Държавните отборни първенства за мъже и жени да са:

Главен съдия: IA Иван Стойнов

Зам. главни съдии: Мирослав Митев и Ивайло Стоянов  

Гласували „За“: 7 човека.

По т. 2 от дневния ред: Разгледаха се различни организационни казуси.

ЗДРАВКО НЕДЕВ                                                 РУЖКА ГЕНОВА Председател                                                             Секретар