Регистриране за участие на състезател без FIDE ID

Съдийската комисия уведомява всички съдии и организатори на турнири, валидни за международен рейтинг, че при регистриране за участие на:

  • български състезател без FIDE ID, трябва да се изискват трите имена, дата на раждане, пол, електронна поща. Отговорността за неспазване на горното изискване е на главния съдия на турнира и може да доведе до отказ на FIDE да го обработи за рейтинг.
  • чуждестранни състезатели без FIDE ID, те не се допускат до участие. Тези състезатели трябва своевременно да заявят издаването FIDE ID от своята национална федерация и едва тогава могат да бъдат регистрирани за участие.