Списък на редовни съдии към БФШ 1928, заплатили членски внос за 2020 г.

FIDE_ID Фамилия Име Категория Лиценз_FIDE
2901471 Атанасов Радислав международен съдия IA-D
2911396 Атанасов Марин съдия на ФИДЕ FA
2912031 Бедников Георги съдия на ФИДЕ FA
2900602 Войска Маргарита съдия
2909995 Галунова Цвета съдия NA
2902273 Генова Ружка международен съдия IA-C
2903342 Димов Диан национален съдия NA
2902460 Драганова Петранка национален съдия
2907712 Енчев Ивайло съдия
2907135 Живков Георги международен съдия IA-D
2902222 Илиева Христина помощник-съдия
2906163 Йорданов Николай международен съдия IA-C
2905108 Йорданова Светла международен съдия IA-C
2903849 Колев Христиан съдия NA
2926857 Костурков Христо национален съдия NA
2900254 Лалев Димитър помощник-съдия
2922959 Маждракова Магдалена национален съдия
2939592 Марков Светлин помощник-съдия
2913348 Митев Мирослав съдия NA
2933721 Начева Луси помощник-съдия
2914190 Недев Здравко международен съдия IA-B
2905019 Николов Красен национален съдия
2911060 Нинов Даян съдия NA
2942402 Панайотов Петромир съдия
2914255 Петров Милен международен съдия IA-C
2902559 Полендакова Илияна международен съдия IA-C
2906627 Русев Росен национален съдия
2902850 Ставрев Николай помощник-съдия NA
2911698 Станчев Пламен съдия
2900998 Стойнов Иван международен съдия IA-D
2906473 Стоянов Ивайло съдия NA
2916479 Тодоров Николай национален съдия NA
2900491 Тонков Боян съдия NA
2904039 Христов Христо съдия
2905426 Чепаринов Неделчо съдия
2904624 Шишков Минков съдия NA
2921650 Янев Димитър национален съдия NA