Списък на редовни съдии към БФШ 1928, заплатили членски внос за 2020 г.

FIDE_ID Фамилия Име Категория Лиценз_FIDE
2901471 Атанасов Радислав международен съдия IA-D
2911396 Атанасов Марин съдия на ФИДЕ FA-D
2912031 Бедников Георги съдия на ФИДЕ FA
2900602 Войска Маргарита съдия
2909995 Галунова Цвета съдия NA
2902273 Генова Ружка международен съдия IA-C
2903342 Димов Диан национален съдия NA
2902460 Драганова Петранка съдия
2907135 Живков Георги международен съдия IA-D
2902222 Илиева Христина помощник-съдия
2926857 Костурков Христо национален съдия NA
2900254 Лалев Димитър помощник-съдия
2939592 Марков Светлин помощник-съдия
2913348 Митев Мирослав съдия NA
2933721 Начева Луси помощник-съдия
2914190 Недев Здравко международен съдия IA-B
2911060 Нинов Даян съдия NA
2914255 Петров Милен международен съдия IA-C
2902559 Полендакова Илияна международен съдия FA-C
2902850 Ставрев Николай национален съдия NA
2900998 Стойнов Иван международен съдия IA-D
2906473 Стоянов Ивайло съдия NA
2916479 Тодоров Николай национален съдия NA
2904624 Шишков Минков национален съдия NA
2921650 Янев Димитър национален съдия NA