Срок за изпращане на турнирни файлове

Съгласно чл.9.1 от FIDE Rating Regulations е абсолютно задължително изпращането на турнирните файлове до рейтинг-администратора в 7-дневен срок от завършването на турнира валиден за FIDE рейтинг. Моля използвайте e-mail адрес: chessarbiter@gmail.com.