СЪОБЩЕНИЕ ЗА ШАХМАТНИТЕ СЪДИИ

Временната съдийска комисия към БФШ 1928 съобщава на всички съдии, че за да получат лицензи за ползване на програмата Swiss-Manager за 2021 г. е необходимо до 15.02.2021 г. да заплатят годишния си членски внос от 30 (тридесет) лева по следната банкова сметка:
Банка ДСК (в лева):
BIC: STSABGSF
IBAN: BG14STSA93000025025159
Българска Федерация по Шахмат 1928

Моля, запишете в банковия превод, че заплащате съдийски членски внос за 2021 г.
Съгласно решение на Общото събрание на БФШ 1928 в гр. Трявна само съдии, които са заплатили съдийски членски внос в БФШ 1928 могат да участват в съдийски състави на състезания важащи за рейтинг на ФИДЕ.