Състав на временната съдийска комисия към БФШ 1928

Име и фамилия,
длъжност в СК
Съдийско Звание Лиценз Контакти
Здравко Недев,
Председател
Международен съдия на ФИДЕ IA-B nedevz@gmail.com
0888 528 495
Илияна Полендакова
Зам.председател
Международен съдия на ФИДЕ IA-C polendak@gmail.com
0888 578 780
Радислав Атанасов,
Зам.председател
Международен съдия на ФИДЕ IA-D baschradi@abv.bg
0888 787 640
Ружка Генова,
Секретар
Международен съдия на ФИДЕ IA-C genova.ruzh@gmail.com
0878 285 941
Милен Петров Международен съдия на ФИДЕ IA-C chessarbiter@gmail.com
0888 214 511
Иван Стойнов Международен съдия на ФИДЕ IA-D ivischess@gmail.com
0888 922 073
Димитър Янев Национален съдия NA dyanev@abv.bg
0889 553 508