Ускоряване на работата със Swiss-Manager

Новите версии на Swiss-Manager имат допълнителни възможности за импортиране на таблиците.

  1. След стартиране на програмата, кликваме върху “Rating lists” и избираме “Import rating lists”.
  2. На изкочилия прозорец отново избираме “Import rating lists”.
  3. Не поставяме отметка на „Unicode-Version”, а в полето 1 от падащото меню избираме „NAT – national rating list” (Haмиpa се над FIDE).
  4. В полето 2 чрез бутона „select” избираме файла, който трябва преди това да е записан в компютъра.
  5. В полето 3 задаваме периода за който е валидна таблицата. Можем да използваме до 10 символа на кирилица или на латиница.
  6. Кликваме “Start Import”. Трябва да излезе текстов файл, който ни информира, че операцията е успешна.

По този начин на в програмата се импортират и коефициентите на развитие „К”, които в предишния случай трябваше да се въведат на ръка.