Архив

Рейтинги на българските шахматисти
в сила от 1 септември 2022 г.
по стандартен шахмат, рапид и блиц

Стандартен шахмат (elobg_01_09_2022_standard.xls) Рапид (elobg_01_09_2022_RAPID.xls) Блиц (elobg_01_09_2022_BLIZ.xls) Практически указания може да получите в рубриката „В помощ на съдиите/Казуси и коментари“

Рейтинги на българските шахматисти
в сила от 1 юли 2022 г.
по стандартен шахмат, рапид и блиц

Стандартен шахмат (elobg_01_07_2022_standard.xls) Рапид (elobg_01_07_2022_RAPID.xls) Блиц (elobg_01_07_2022_BLIZ.xls) Практически указания може да получите в рубриката „В помощ на съдиите/Казуси и коментари“

Рейтинги на българските шахматисти
в сила от 1 май 2022
по стандартен шахмат, рапид и блиц

Стандартен шахмат (elobg_01_05_2022_standard.xls) Рапид (elobg_01_05_2022_RAPID.xls) Блиц (elobg_01_05_2022_BLIZ.xls) Практически указания може да получите в рубриката „В помощ на съдиите/Казуси и коментари“

Рейтинги на българските шахматисти
в сила от 1 март 2022
по стандартен шахмат, рапид и блиц

Стандартен шахмат (elobg_01_03_2022_standard.xls) Рапид (elobg_01_03_2022_RAPID.xls) Блиц (elobg_01_03_2022_BLIZ.xls) Практически указания може да получите в рубриката „В помощ на съдиите/Казуси и коментари“