Казуси и коментари

Изчисляване на допълнителния показател Бухолц при неизиграни партии

В индивидуални турнири проведени по швейцарска система, за да се изчисли допълнителният показател Бухолц на даден състезател е необходимо да...