Информация за заплащане на членския внос

Членският внос е в размер на 30 лв. / включва и код за работа с програмата Swiss Manager/ По решение...