Полезно

Рейтинги на българските шахматисти
в сила от 1 януари 2023 г.
по стандартен шахмат, рапид и блиц

Стандартен шахмат (elobg_01_01_2023_standard.xls) Рапид (elobg_01_01_2023_RAPID.xls) Блиц (elobg_01_01_2023_BLIZ.xls) Практически указания може да получите в рубриката „В помощ на съдиите/Казуси и коментари“

Рейтинги на българските шахматисти
в сила от 1 ноември 2022 г.
по стандартен шахмат, рапид и блиц *

* Обработени са получените от Пламен Стефанов турнири Стандартен шахмат (elobg_01_11_2022_standard.xls) Рапид (elobg_01_11_2022_RAPID.xls) Блиц (elobg_01_11_2022_BLIZ.xls) Практически указания може да получите...