Рейтинги на българските шахматисти за месец септември по стандартен шахмат, рапид и блиц

Ело – рейтинги на българските шахматисти за септември по стандартен шахмат, рапид и блиц