Рейтинги

Рейтинги на българските шахматисти
в сила от 1 май 2022
по стандартен шахмат, рапид и блиц

Стандартен шахмат (elobg_01_03_2022_standard.xls) Рапид (elobg_01_03_2022_RAPID.xls) Блиц (elobg_01_03_2022_BLIZ.xls) Практически указания може да получите в рубриката „В помощ на съдиите/Казуси и коментари“

Рейтинги на българските шахматисти
в сила от 1 март 2022
по стандартен шахмат, рапид и блиц

Стандартен шахмат (elobg_01_03_2022_standard.xls) Рапид (elobg_01_03_2022_RAPID.xls) Блиц (elobg_01_03_2022_BLIZ.xls) Практически указания може да получите в рубриката „В помощ на съдиите/Казуси и коментари“

Рейтинги на българските шахматисти
в сила от 1 ноември 2021
по стандартен шахмат, рапид и блиц

Стандартен шахмат (elo_bfs1928_standard.xls) Рапид (elo_bfs1928_rapid.xls) Блиц (elo_bfs1928_blitz.xls) Практически указания може да получите в рубриката „В помощ на съдиите/Казуси и коментари“