СЪОБЩЕНИЕ ЗА ШАХМАТНИТЕ СЪДИИ

Временната съдийска комисия към БФШ 1928 съобщава на всички съдии, че за да получат лицензи за ползване на програмата Swiss-Manager за 2021 г. е необходимо до 15.02.2021 г. да заплатят годишния си членски внос от 30 (тридесет) лева по следната банкова сметка:
Банка ДСК (в лева):
BIC: STSABGSF
IBAN: BG14STSA93000025025159
Българска Федерация по Шахмат 1928